Wat wordt de huurprijs voor zo’n appartement?

De meeste van onze bewoners zullen beperkte inkomsten hebben. Alles is er dus op bericht de huur betaalbaar te houden en onder de sociale huurgrens (momenteel Euro 710) zodat er recht op huursubsidie bestaat als het inkomen van de bewoner ook onder de vereiste grens valt.

Wij mikken op een kale huur van Euro 690 met service kosten van Euro 40. Momenteel is dan de huurtoeslag tussen de Euro 280 en Euro 365, afhankelijk kan het inkomen.

16-18 appartementen, is dat niet beetje veel?

Nee, niet echt. Het worden kleine studio appartementen van ongeveer 40 m2. De reden voor het aantal is dat het in de huidige tijden met doorlopende bezuinigingen op zorg gewoon kostentechnisch niet haalbaar is om met minder dan 16 a 18 bewoners de 24-uur beschikbaarheid van zorg in te kunnen kopen die nodig is. Omdat onze bewoners weinig dure zorg nodig hebben (als je geen verstandelijke beperking hebt is de zorg indicatie relatief laag en de bijdrage van de overheid dus ook). Het moet allemaal uit de gebundelde PGB’s of WLZ-indicatie van de bewoners komen.

Daarnaast is onroerend goed in de Randstad nu niet echt goedkoop . We zouden beslist met minder bewoners toekunnen als we deze voorziening in Drenthe zouden opzetten. Gemeentes vragen ook vaak de hoofdprijs voor hun onroerend goed omdat ze ook allemaal moeten beknibelen en dus geld nodig hebben.

Ook moet het onderhoud en de ”huur” van de gemeenschappelijke voorzieningen gedragen kunnen worden. Die hebben immers geen of nauwelijks huurinkomsten. Dit alles vereist een zekere schaalgrootte.

Onze ervaring en die van vele andere, kleinere initiatieven is dat je met minder de eindjes gewoon niet aan elkaar kunt knopen.