16-18 appartementen, is dat niet beetje veel?

Nee, niet echt. Het worden kleine studio appartementen van ongeveer 40 m2. De reden voor het aantal is dat het in de huidige tijden met doorlopende bezuinigingen op zorg gewoon kostentechnisch niet haalbaar is om met minder dan 16 a 18 bewoners de 24-uur beschikbaarheid van zorg in te kunnen kopen die nodig is. Omdat onze bewoners weinig dure zorg nodig hebben (als je geen verstandelijke beperking hebt is de zorg indicatie relatief laag en de bijdrage van de overheid dus ook). Het moet allemaal uit de gebundelde PGB’s of WLZ-indicatie van de bewoners komen.

Daarnaast is onroerend goed in de Randstad nu niet echt goedkoop . We zouden beslist met minder bewoners toekunnen als we deze voorziening in Drenthe zouden opzetten. Gemeentes vragen ook vaak de hoofdprijs voor hun onroerend goed omdat ze ook allemaal moeten beknibelen en dus geld nodig hebben.

Ook moet het onderhoud en de ”huur” van de gemeenschappelijke voorzieningen gedragen kunnen worden. Die hebben immers geen of nauwelijks huurinkomsten. Dit alles vereist een zekere schaalgrootte.

Onze ervaring en die van vele andere, kleinere initiatieven is dat je met minder de eindjes gewoon niet aan elkaar kunt knopen.

Wat betekent dit initiatief voor omwonenden?

Het beeld dat mensen van onze doelgroep hebben is vaak niet in overeenstemming met de realiteit. De reden is vaak dat mensen niet goed weten wat autisme is. En zoals met alles zijn er ook verschillende vormen van autisme.

Onze doelgroep is heel specifiek: autisme spectrum stoornis met normale intelligentie, geen ernstige lichamelijke beperking of gedragsproblematiek. Dit is in het reglement van onze organisatie vastgelegd.

Net als u, of zelfs nog veel meer van u, waarderen onze bewoners een rustige, prikkelarme omgeving. Dus u krijgt geen last van uw nieuwe buren. We houden het graag rustig.

En als een van hen het even moeilijk zou hebben is er 24/7 begeleiding.