Wat is autisme?

Autisme is een handicap met vele gezichten. Het is een handicap die niet altijd meteen uiterlijk zichtbaar is. Het anders zijn van mensen met autisme gaat vaak schuil achter een gewoon uiterlijk of gaat schuil achter andere stoornissen zoals bijvoorbeeld een verstandelijke handicap. Soms hebben mensen met autisme verrassende talenten. Wie samenleeft met iemand met autisme merkt al gauw dat autisme fundamenteel ingrijpt in het leven van en met die persoon.

Het leven met ASS is niet eenvoudig.

De wetenschap stelt dat het menselijk brein drie miljoen prikkels per seconde verwerkt.  Het verschil tussen een autist en een “normaal” persoon is de verwerking daarvan. Een normaal brein filtert de meeste prikkels en plaatst de overgebleven informatie in geordende pakketjes. Oorzaak en gevolg zijn verbonden in een logische lijn.

Bij iemand met ASS worden die prikkels niet gefilterd. Alles komt in één grote ongeordende hoop  terecht. Daardoor kan het zijn dat er informatie vermist raakt, achterblijft en zelfs niet verwerkt wordt. Met als gevolg dat “autistische personen raar gedrag vertonen”. Althans in de ogen van de “normale wereld”. Maar omdat ASS nu eenmaal in de minderheid is hebben ze hulp nodig bij de aanpassing naar ons dagelijks leven. Kort gezegd; ze hebben iemand nodig die hen  helpt bij het ordenen van die miljoenen prikkels.

wat is autisme

Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen die dus beperkingen oplevert in allerlei gradaties tijdens alle levensfasen en op alle levensterreinen. Autisme heeft zowel invloed op het persoonlijke als het maatschappelijk functioneren. Juist vaardigheden die in de samenleving en voor samenleven vereist zijn als flexibiliteit, goed communiceren, invoelingsvermogen en sociale kennis zijn bij mensen met autisme anders en vaak zeer beperkt ontwikkeld.

Mensen met autisme zijn hun leven lang in meer of mindere mate afhankelijk van anderen. De hulpvraag van mensen met autisme is meestal complex van aard, sectoroverschrijdend en sectordoorsnijdend. Momenteel is een passend antwoord op deze hulpvraag eerder toeval dan gewoon. Dat kan en moet anders.

Mensen met autisme hebben recht op die hulpverlening, ondersteuning en begeleiding die hen in staat stelt een kwalitatief goed leven te leiden en hen in staat stelt volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij.

Dat autisme een ernstige handicap is betekend echter niet dat autisme niet te behandelen is. Het is een gegeven dat autisme een stoornis is die om een specifieke individuele benadering vraagt. Voor adequate zorgverlening aan mensen met autisme is het noodzakelijk dat er sprake is van een leefklimaat waarin structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid de uitgangspunten vormen.

En daar zetten wij ons voor in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.