Over ons

Wij zijn een stichting in oprichting ter ondersteuning van ons ouderinitiatief beschermd wonen voor (jong)volwassenen met ASS.   Deze website beoogt de ouders van toekomstige bewoners te informeren over onze plannen en te stimuleren zich aan te sluiten.  Daarnaast willen we omwonenden en het gemeentelijke bestuur goed informeren over onze plannen en beweegredenen.

Het initiatief door dit project begon bij Thorwald Westmaas, vader van een 18-jarige zoon met autisme spectrum stoornis en  woonachtig in Wassenaar.  Zijn ervaringen met de opvang van zijn zoon in verschillende beschermd wonen instellingen bracht hem tot de conclusie: dit moet anders. Dit kan anders!  Daarnaast zijn er in dit stadium (jun. 2020) nog een 6-tal ouders betrokken uit Voorschoten, Leiden, Wassenaar, Den Haag, Leidschendam en Rijnsburg.

Tot voor kort hebben wij geen publiciteit gezocht omdat we ons eerst gefocused hebben op het vinden van een goede locatie die paste in onze woon- en zorgvisie .

Deze hebben wij inmiddels gevonden en binnenkort gaan we in geprek met het bestuur van de gemeente Voorschoten (wethouders & raadsleden) om hun te overtuigen van de maatschappelijke waarde van dit mooie project en vragen mee te werken aan de vereiste bestemmingsplanwijziging.  De firma FARO architecten heeft ons belangeloos geholpen een mooi concept ontwerp te maken waarmee we onze plannen visualiseren en kunnen uitleggen aan het gemeentelijke bestuur en omwonenden.

Naast het informeren van toekomstige bewoners en hun ouders willen we met deze website onze (hopelijk) toekomstige buren vertellen over onze plannen.  Om wat voor bewoners gaat het precies?  Wat voor impact heeft dat op de buurt (overlast?).  Wat is de meerwaarde voor de buurt van dit project.

Maar we beginnnen bij het begin: wat een ouderinitiatief precies is leest u hier.

Zoals u zult begrijpen is deze website een “work in progress”.  Heeft u vragen die u hier niet beantwoord ziet?  We horen graag van u.  Gebruik het contactformulier en u hoort van ons.