Woon-en zorgvisie

Een van de hoofdredenen voor dit initiatief was de ervaring van een van de ouders met zijn zoon die via de jeugdzorg terecht kwam in een beschermd wonen situatie die verre van ideaal was.  Beschermd wonen heeft mede tot doel dat bewoners midden  in de gemeenschap leven, niet afgezonderd ergens in “the middle of nowhere”.   Helaas dit daar wel het geval.  Het aspect ‘wonen’ leek meer een achteraf idee van een zorgondernemer die zich richtte op dagbesteding.   Het was bijzaak, geen hoofdzaak.

Hier vindt u onze woonvisie in detail. 

Wij verwachten door middel van uitgave van zogenoemde ‘zorgobligaties‘ particuliere investeerders kunnen vinden voor de (mede) financiering van ons project. 

Dit biedt meer flexibiliteit qua woonoppervlak (= kleinere, betaalbaardere wooneenheden mogelijk).  Woningcorporaties zullen normaalgesproken grotere units eisen (> 40 m2) i.vm. verhuurbaarheid aan andere doelgroepen waardoor de bouw een stuk duurder wordt.  Beide vormen hebben voor- en nadelen.

Idealiter wonen alle ouders binnen maximaal 30-45 minuten van de woonlocatie.

regio wassenaar

Zorgvisie: opzet zorg en begeleiding 
De opzet van dit specifieke kleine wooninitiatief is er op gericht dat er een soort gezinssituatie is om vereenzaming te voorkomen. Dat is de reden dat bijv. de avondmaaltijd gezamenlijk met de begeleiding wordt gebruikt. Ook zal contact met elkaar gestimuleerd worden.

Begeleiding houdt in ondersteuning/hulp bij het leren zelfstandig gaan wonen, dus alle vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Dit betekent in de praktijk hulp waar nodig. Om te bepalen wat de toekomstige bewoner al voor vaardigheden (zelfredzaamheid) bezit, worden er eerst diverse gesprekken gevoerd met de aanstaande bewoner.

Aangezien dit  wooninitiatief meerdere bewoners zal hebben (16-18 verdeeld over 2 groepen), houdt begeleiding in, dat er iedere dag (ook in het weekend) tegen de avond begeleiders aanwezig zullen zijn. Door de weeks is er ook s’ morgens begeleiding aanwezig. De begeleiding is verdeeld in gezamenlijke zorg (begeleiding bij gezamenlijke activiteiten, zoals het huishouden en koken) en in individuele hulp, zoals het doorspreken van de dag, planningen maken en hulp bij het aanleren van vaardigheden.

Wooninitiatief Voorschoten wil naast het beschermd wonen ook ambulante begeleiding bieden. Deze begeleiding kan intensief zijn (dagelijks), maar ook minder intensief. Doel is om die begeleiding te bieden waarbij er een gezonde balans is, die de zelfredzaamheid stimuleert.

De zorg willen wij  uitbesteden aan een gespecialiseerde zorgaanbieder zoals WoondroomZorg.

Zie ook dit artikel over onze zorgvisie.